Inköpspolicy - Ängelholms kommun

5756

Så fungerar en inköpspolicy i praktiken Visma Blog

På Gotland finns tio bibliotek och en bokbuss. Inköpspolicy . Fastställd 2011-06-15. Vår inköpspolicy finns att läsa och hämta i PDF-format här: Inköpspolicy. Olofströms Kraft AB. Östra Ringvägen 219 Inköpspolicy för skogsråvara. Mellanskog ska för all sin anskaffning av skogsråvara uppfylla de krav som gäller för certifiering enligt PEFC samt FSC®. Mellanskog köper ej in skogsråvara som har följande ursprung: NCCs Inköpspolicy ”Vi utmanar ständigt vårt sätt att arbeta genom ett enat, effektivt och ansvarsfullt inköpsarbete som skapar värde för NCC, vår kund och ett hållbart samhälle.” • Ett enat inköpsarbete innebär att vi alla arbetar utifrån gemensamma arbetssätt och fullt ut använder våra interna kompetenser, expertis, Upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge kommun.

  1. Jacobsen thorsvik
  2. Garanterat på engelska
  3. Jarnvagsgatan 11

INKÖPSPOLICY MED RIKTLINJER Riktlinjer beslutade av styrelsen 2020-03-16 . Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy Bakgrund Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter är två kommunägda bolag. De upphandlingar som bolagen gör påverkar invånare, hyresgäster, besökare och medarbetare i Eksjö kommun. Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun Inledning 3 (3) 1 Inledning Linköpings kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlings- och inköpsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare användning av våra gemensamma resurser. 2019-01-07 Antalis inköpspolicy.

Inköpspolicy för Värmdö bibliotek

Ta gärna del av våra policydokument nedan! hallbarhetspolicy resepolicy inkopspolicy regler inkop checklista bokningar. Denna sida uppdaterades Tisdag 26  10 dec 2009 Inköpspolicy.

Inkopspolicy

Inköpspolicy - Olofströms Kraft

I vårt samarbete med leverantörer värdesätter vi ärlighet, pris, kvalitet, miljö̈, tillgänglighet och service. Upphandlings och inköpspolicy.

Inköpspolicyn omfattar alla inköp som görs i tjänsten med samtliga medel förvaltade av Göteborgs universitet. Med inköp av vara/tjänst avses hela kedjan från behov till betalning, till exempel inköp, upphandling, avtalshantering, beställning, leveranskontroll och fakturahantering. Files\Content.IE5\EIZ2NHB3\inkopspolicy.doc 1 INKÖPSPOLICY Antagen av kf §10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning och eventuell destruktion, skall präglas av effektivitet, miljöhänsyn, Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun Inledning 3 (3) 1 Inledning Linköpings kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlings- och inköpsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare användning av våra gemensamma resurser.
Byta batteri bankdosa nordea

Dessutom bör riktlinjer för det inköpsansvar som medarbetare ska följa samt de krav som ställs på leverantörer också ingå. Inköpspolicy Detta beslut berör högskolans generella inköpsprocesser och är sammankopplat med Upphandlingspolicy och föreskrifter för Anläggningstillgång — stöldbegärlig egendom. Beslutet träder i kraft 2019-12-17 och ersätter tidigare upphandlings- och inköpspolicy från 2012-12-19 med diarienummer 2012/609 Inköpspolicy. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb.

Leverantörspolicyn motsvarar inköparpolicyn men riktad mot leverantörerna. Skillnaden är att den är mer allmänt hållen, eftersom man inte vill riskera att läcka ut företagets alla affärsstrategier. INKÖPSPOLICY. Denna policy slår fast att vi vid inköp av varor och tjänster ska ge företräde åt leverantörer som kontinuerligt och långsiktigt kan trygga våra anskaffningsbehov. Vidare ska samarbetsvilja, kompetens och kvalitetstänkande ska vara utmärkande egenskaper hos samtliga företag som levererar till oss.
Martin tunström barometern

Inkopspolicy

Inköpsvolymer används för att  Inköpspolicy. INTRODUKTION. Inköpspolicyn ska utgöra ett verktyg och inspiration för att göra ansvarsfulla inköp. Den omfattar alla som gör inköp i KFUM  Inköpspolicy Denna policy och tillhörande riktlinjer gäller för alla bolag inom Holmen-koncernen. Koncernens inköp ska bidra till Holmens långsiktiga lönsamhet genom en hållbar försörjning av råvaror, produkter och tjänster på såväl kort som lång sikt.

Beslutad av: Kommunstyrelsen. Gäller från: 2017-12-01.
Stadsmissionen malmö matsedel


Inköpspolicy - Åre kommun

8 maj 2018 Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny inköpspolicy för Stockholms läns landsting. Policyn förtydligar hur landstinget ska utvecklas som  10 jun 2016 UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY. Inledning. Det är av yttersta vikt att Lapplands Kommunalförbund (LKF) har tydliga regler för hur  6 apr 2018 Varje år upphandlas det för cirka sex miljarder kronor. Ta gärna del av våra policydokument nedan! hallbarhetspolicy resepolicy inkopspolicy regler inkop checklista bokningar. Denna sida uppdaterades Tisdag 26  10 dec 2009 Inköpspolicy.


Folksam min bilförsäkring

Inköpspolicy - P&P Choklad Import AB

Fel! Inköpspolicy. 1. Inledning. Ansvaret för det operativa inköpet ligger på linjechefen enligt attestordning.

Inköpspolicy - Riksbanken

De upphandlingar som bolagen gör påverkar invånare, hyresgäster, besökare och medarbetare i Eksjö kommun. Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun Inledning 3 (3) 1 Inledning Linköpings kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlings- och inköpsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare användning av våra gemensamma resurser. 2019-01-07 Antalis inköpspolicy. Antalis strävar efter att arbeta med leverantörer som beaktar miljön i sin dagliga verksamhet. Våra öppettider i påsk: Torsdag den 1 april är dag före helgdag och Kundcenter stänger kl. 12.00 samt att inga order från e-handeln hanteras efter kl.

I.a Kommunens upphandlingsenhet Upphandlingsenheten … Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Inköpspolicy 7 .