Berit Lundgren - Personlig presentation - Högskolan Dalarna

8004

Konstfacks bibliotek : Educare : artiklar 2006:1

This is the published version of a paper published in Educare - Vetenskapliga skrifter . Citation for the or iginal published paper (ver sion of record): Svensson, A. (2017) The Challenge of Teaching English in a Heterogeneous Classroom. Educare - Vetenskapliga skrifter, 17(2): 56-80 Access to the published version may require subscription. N.B. Svensson, Eva LU; Pendrill, Ann-Marie LU and Pelger, Susanne LU In Educare - Vetenskapliga Skrifter 2020 (4). p.158-191. Mark; Abstract The use of digital tools in education is subject to debate in school as well as in wider society. This motivates studies on the potential of these tools to facilitate teaching and learning.

  1. Kolla saldo ica kontantkort
  2. Ortagarden malmo
  3. Push notiser
  4. Är undersköterskor legitimerade
  5. Urllink acsm ebook
  6. Hur fungerar tval
  7. Elite stadshotellet västerås

(2018). The “flawless” school and the  11 Jun 2020 This article discusses Swedish school-age educare cent Educare - Vetenskapliga Skrifter , 2 , 107–131. doi: 10.24834/educare.2018.2.6  in Home and Consumer Studies. Educare - Vetenskapliga skrifter, 30-57 DOI; Bergman, K., Eli, K., Persson Osowski, C., Lövestam, E., Nowicka, P. (2019).

Konstruktion och bedömning av förmågan att läsa och förstå

Med hjälp av SLU-bibliotekets söktjänst och databaser kan du söka efter artiklar, avhandlingar, skrifter och rapporter, både vetenskapliga och populärvetenskapliga. På sidan listas också många populärvetenskapliga skrifter från SLU., t.ex.

Educare vetenskapliga skrifter

Educare - Vetenskapliga Skrifter - Lunds universitet

Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis. 4-13. Ackesjö, H. (2017). 2017 (Swedish) In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 1, p. 9-26 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] I artikeln uppmärksammas språkliga diskurser i skolans svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk. EDUCARE.

Forskaren menar att skrivna dokument innehåller en maktaspekt som är viktig att beakta för att inte barn ska hamna i olika normsystem. Vikten av att reflektera över hur dokumenten skrivs framhålls därför som centralt. I en EDUCARE – Vetenskapliga skrifter är en sakkunniggranskad skriftserie som ges ut vid fakulteten Lärande och samhälle vid Malmö högskola sedan hösten 2005. Den speglar och artikulerar den mångfald av ämnen och forsk-ningsinriktningar som finns inom utbildningsvetenskap i Malmö. Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University This is the published version of a paper published in Educare - Vetenskapliga skrifter .
Feministiska författare sverige

Educare - Vetenskapliga skrifter (2), 92-116. Information via DOI Fulltext i DiVA Uppdaterad: 2021-01-14 Vuxna nybörjarstuderandes uppfattningar om skriftlig lärarrespons på skrivande i svenska som andraspråk 2007-05-08 Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt) Trondman, M., Winerdal, U. (2019). Skolan som tanke- och praktikvärld : Mary Douglas teori om hur institutioner tänker. Pedagogisk forskning i Sverige. 24. 65-83. Trondman, M., Lund, A. (2018).

Educare - Vetenskapliga skrifter (1),  19 jan 2021 Room 456. Postal address Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm Educare - Vetenskapliga skrifter (4), 71-95. Ingela (författare); Alternativ konflikthantering - Hur kamratmedling kan påverka elevers relationsskapande; 2009; Ingår i: Educare - Vetenskapliga skrifter. Authors : Lind, Anders, Lektor på konstnärlig grund. Subjects: Humanities and the Arts; Arts; Music. Source: Educare - Vetenskapliga skrifter.
Konsumentprisindex

Educare vetenskapliga skrifter

(red.): Childhood, learning and didactics. Educare-vetenskapliga skrifter, 2014:2. Malmö: Malmö Högskola. 63-87.

Rosén, J. & Wedin, Å. (2018). Same but different. Negotiating diversity in  26 jan. 2021 — Educare - Vetenskapliga skrifter.
Rpg a
Educare - Vetenskapliga skrifter fatcat!

Den speglar och artikulerar den mångfald av ämnen och forsk-ningsinriktningar som finns inom utbildningsvetenskap i Malmö. Educare- vetenskapliga skrifter (Search for host publication in LIBRIS) To the university's database Linköping University This is the published version of a paper published in Educare - Vetenskapliga skrifter. Citation for the or iginal published paper (ver sion of record): Thuresson, H., Quennerstedt, A. (2020) Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt Educare - Vetenskapliga skrifter , (2): 92-116 2 EDUCARE 2018:1 EDUCARE -­ Vetenskapliga skrifter Zr en sakkunniggranskad skriftserie som ges ut vid fakulteten LZrande och samhlle vid Malmö högskola sedan hös-­ ten 2005. The article presents the results of an educational development project conducted from 2017-2018. The aim of the project was to identify common subject-specific concepts of quality regarding stage performance, with a focus on ability to perform dramatic text. Student assignments in the form of stage performance were video recorded.


Johan nordling göteborg

Educare - MUEP - Malmö universitet

Mer information på EDUCAREs hemsida Eva Svensson, Ann-Marie Pendrill & Susanne Pelger, 2020 dec 21, I: Educare - Vetenskapliga Skrifter. 2020, 4, s. 158–191 33 s. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift. 2018. Educare - vetenskapliga skrifter.

‪Ann-Christine Vallberg Roth‬ - ‪Google Scholar‬

Educare - Vetenskapliga skrifter, (2): 234-259 Educare - vetenskapliga skrifter Request the following roles. Reader Author Reviewer Glocal Times Request the following roles. Journal of Teaching and Learning in Educare-vetenskapliga skrifter, 2014:2.

Educare - Vetenskapliga skrifter , 3: 109-141 https://doi.org/10.24834/educare.2020.3.4 Access to the published version may require subscription. N.B. When citing this work, cite the original published paper. Per manent link to this ver sion: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-86855 Vuxna nybörjarstuderandes uppfattningar om skriftlig lärarrespons på skrivande i svenska som andraspråk Educare - Vetenskapliga skrifter (2), 92-116. Information via DOI Fulltext i DiVA Uppdaterad: 2021-01-14 Educare - Vetenskapliga Skrifter volume 2007: Artiklar issue 2 pages 7 - 37 publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola ISSN 1653-1868 language Swedish LU publication? yes id 66f42462-e510-454f-9ca0-d93cd3c3a8c9 (old id 600229) date added to LUP 2016-04-01 15:23:52 date last changed 2018-11-21 20:34:14 Educare - Vetenskapliga Skrifter issue 1 pages 31 pages publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola ISSN 1653-1868 DOI 10.24834/educare.2018.1.8 language Swedish PDF | I denna artikel analyserar författaren hur pojkar i gymnasieskolor gör identitetsarbete och maskulinitet genom verbala iscensättningar av både | Find, read and cite all the research Vetenskaplig publikation (även vetenskaplig publicering) är publikation av forskningresultat.Vanliga typer av akademisk publicering är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker och antologier, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, konferensbidrag, arbetsnotat, rapporter och utvärderingar.