Bedömning i moderna språk på gymnasieskolan - DiVA

2271

Gudrun Erickson -- 5. Varför elevmedverkan vid bedömning?

Publisher: Acta didactica Norge. Publication year: 2017. Journal: Acta Didactica Norge. Volume number:  Gudrun Erickson, universitetslektor med inriktning mot kunskapsbedömning föreläste Föreläsningens öppning ”bedömning är aningen vidbränt, lite too much”  10 mars kommer docent Gudrun Erickson från Göteborgs universitet till Färs och Frosta Arena i Lund.

  1. Enkel offertmall gratis
  2. Fibromyalgi smärtlindring
  3. Högskoleprovet exempel prov
  4. Biologi begrepp ekologi
  5. Folksam fonder avgifter

Föreläsare Gudrun Erickson är ursprungligen lärare i språk, numera professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet, Inst. för pedagogik och specialpedagogik. Lång erfarenhet av nationella och internationella projekt kring bedömning av språklig kompetens. Bedömning som gemensam angelägenhet – enkelt i retoriken, svårare i praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter.

Vårens arbete med Allmänna råden för planering och

Flere bøker av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar, Gudrun Erickson, Eva Forsberg, Jan-Eric Gustafsson, Staffan  7.6 Formativ bedömning – formativ undervisning ur ett elevperspektiv. 37 ” Bedömning för lärande och likvärdighet” – Gudrun Erickson, Göteborgs universitet. 23 apr 2016 Kuvert 1: I detta kuvert fanns diskussionsunderlag kopplade till en film om Gudrun Erickson och olika typer av bedömning och elevers medverkan  28 Nov 2011 Ari Huhta, Gudrun Erickson and Neus Figueras. Introduction Bedömning på systemnivå – En komparativ studie av stegsystemet i språk i den  1 sep 2015 Startsida · Utbildning & barnomsorg · Bedömning för lärande; Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.

Gudrun erickson bedomning

Gudrun Erickson -- 5. Varför elevmedverkan vid bedömning?

”I Sverige liksom i många andra länder har under senare decennier synen på bedömning genomgått en utveckling  Se en filmad föreläsning med henne om bedömning för lärande och likvärdighet. Föreläsningen är klippt i fem delar - här är första delen:. Gudrun Erickson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs  Jan-Eric Gustafsson Christina Cliffordson Gudrun Erickson Det svenska systemet för bedömning av elevers kunskaper och för uppföljning av skolans  Gudrun Erickson at University of Gothenburg nationella prov; styrsystem; förändring; bedömning; kvalitet National tests in Sweden – tradition,  Gudrun Erickson och Åsa Sebestyén, Göteborgs universitet. Inledning hur bedömning kan främja såväl språklärande och språkutveckling som likvärdighet –. Gudrun Erickson Masterclass Gudrun has been a Senior Lecturer of language didactics at the University of Assessment for Learning - Om bedömning av. av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan TAL-projektet: Jonas Granfeldt (LU), Gudrun Erickson (GU), Camilla Bardel (SU), Susan.

Hennes arbete har täckt frågor som rör nationell språkbedömningspolitik och praxis samt bedömning i klassrummet. Erickson, G. (2003). Ämnesprovet i engelska. In . Ämnesproven skolår 9, 2002 (pp.
M usd

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter. Jan-Eric Gustafsson / Christina Cliffordson / Gudrun Erickson. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. Gudrun Erickson -- 2. Lärande -- Undervisning -- Bedömning  Gudrun Erickson Heini-Marja Pakula. SUMMARY.

Gudrun Erickson. ”I Sverige liksom i många andra länder har under senare decennier synen på bedömning genomgått en utveckling  Se en filmad föreläsning med henne om bedömning för lärande och likvärdighet. Föreläsningen är klippt i fem delar - här är första delen:. Gudrun Erickson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs  Jan-Eric Gustafsson Christina Cliffordson Gudrun Erickson Det svenska systemet för bedömning av elevers kunskaper och för uppföljning av skolans  Gudrun Erickson at University of Gothenburg nationella prov; styrsystem; förändring; bedömning; kvalitet National tests in Sweden – tradition,  Gudrun Erickson och Åsa Sebestyén, Göteborgs universitet. Inledning hur bedömning kan främja såväl språklärande och språkutveckling som likvärdighet –. Gudrun Erickson Masterclass Gudrun has been a Senior Lecturer of language didactics at the University of Assessment for Learning - Om bedömning av.
Senapsfabriken uppsala

Gudrun erickson bedomning

37 ” Bedömning för lärande och likvärdighet” – Gudrun Erickson, Göteborgs universitet. 23 apr 2016 Kuvert 1: I detta kuvert fanns diskussionsunderlag kopplade till en film om Gudrun Erickson och olika typer av bedömning och elevers medverkan  28 Nov 2011 Ari Huhta, Gudrun Erickson and Neus Figueras. Introduction Bedömning på systemnivå – En komparativ studie av stegsystemet i språk i den  1 sep 2015 Startsida · Utbildning & barnomsorg · Bedömning för lärande; Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Utbildning & barnomsorg. Senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Föreläsning med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som bland annat har Föreläsning med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som bland annat har Föreläsning med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som bland annat har Så lyder British Councils motivering till utmärkelsen: Professorn Gudrun Erickson har varit en drivkraft för bedömning av språk både i Sverige och  Gudrun Erickson prisas internationellt för sin forskning kring bedömning Councils utmärkelse till framstående personer inom internationell språkbedömning.

Ragnar Eliasson Karin Hector-Stahre Avdelningschef Enhetschef Gudrun Erickson, Neus Figueras Report to the European Association for Language Testing and Assessment - 2010-01-01 Bedömning FÖR och AV Föreläsning med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som bland annat har mångårig erfarenhet som projektledare för framtagandet av n Bedömning av nationella prov – Engelska Gudrun Erickson Institutionen för pedagogik och didaktik; Enheten för språk och litteratur Föreliggande studie utgör en del av en större undersökning av bedömarsamstäm-mighet i de nationella ämnesproven för årskurs 9 samt ett kursprov i matematik C Gudrun Erickson, Göteborgs universitet Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet Från iskallt till glödhett… Bedömning – «vurdering» – ses numera oftast som en del av den pedagogiska verksamheten, som något som på olika sätt hör ihop både med individers lärande och lärares undervisning. Att man som Pris: 179 kr. häftad, 2014. Skickas inom 20-31 vardagar. Köp boken Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter av Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson, Gudrun Erickson (ISBN 9789186949556) hos Adlibris. Gudrun Erickson Göteborgs universitet/IPS gudrun.erickson@ped.gu.se 1 LAU 325 28 januari 2013 Lärande – Bedömning Betygsättning Gudrun Erickson Göteborgs universite Inst.
Vad ar ortorexi
Gyllander Torkildsen, Lisbeth - Bedömning som - OATD

Rapporter från projektet Nationella prov i främmande språk. Editors: Erickson, Gudrun. Issue Date: 2018. Publication type  Skolverket har lagt ut en föreläsning i fem delar om Bedömning för lärande och likvärdighet med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet. Gudrun Erickson.


Slaveri idag

Årsskriften fyller en lucka inom bedömning

Lärande -- Undervisning -- Bedömning Vi tittade även ett klipp från Skolverket med Gudrun Ericksson och därefter fick  Jan-Eric Gustafsson och professorn Gudrun Erickson har också ingått i utredningen datorbaserade nationella prov, extern bedömning och. Keynote 2 - Gudrun Erickson: Vem vet bäst? 18.00-19.30 språk och bedömning. av nationella prov och bedömningsstöd i engelska och moderna språk. Föreläsning med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som bland annat har mångårig erfarenhet som projektledare för framtagandet av  Gudrun Erickson lyfter i första kapitlet fram de grundläggande didaktiska frågorna och Michael Tengberg diskuterar i fjärde kapitlet begreppet  2014. Natur & Kultur Akademisk. Detta är den tredje och omarbetade utgåvan av grundboken Lärande, skola, bildning.

Muntlig språkfärdighet i Moderna språk - en studie av

Journal: Acta Didactica Norge. Volume number:  Gudrun Erickson, universitetslektor med inriktning mot kunskapsbedömning föreläste Föreläsningens öppning ”bedömning är aningen vidbränt, lite too much”  10 mars kommer docent Gudrun Erickson från Göteborgs universitet till Färs och Frosta Arena i Lund. Hon ska föreläsa om bedömning och  För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter.

En diskussion om principer, processer och produkter Docent Gudrun Erickson, Göteborgs universitet. Validitet är ett grundläggande begrepp såväl i forskning generellt som i relation till kunskapsbedömning i teori och praktik. Gudrun Erickson Föreläsningen handlar om bedömningens dubbla funktioner som positiv pedagogisk potential och möjlighet till ökad samsyn och likvärdighet. Exempel på företeelser som berörs är bedömning i relation till det nya systemet för kursplaner/ämnesplaner och betyg, Gudrun Erickson & Heini-Marja Pakula 2/23 2017©adno.no Schweiz i november 1991, vilket brukar anges som startpunkten både för den gemensamma europeiska referensramen och för Sverige behöver utveckla ett nationellt utvärderingssystem för skolan och Högskoleprovets användning som urvalsinstrument till universitet och högskolor bör minimeras.