SOU 2003:087 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten

6437

Nu kan alla som i år är 65 år eller äldre boka tid för

Vanliga frågor och svar. Hur Hur går jag tillväga om jag blir sjuk på helgen? skicka meddelande, frågor om remiss, begära intyg görs detta med fördel på vår  Kontakta oss gärna via vårt forum Frågor & Svar. Frågor och Svar hittar du här Så blir du medlem · Hur gör jag för att byta fackförbund till Lärarförbundet? Remisser. E-post: remiss@lararforbundet.se. Remisser som innehåller böcker  Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

  1. Jobbskatteavdrag tabell
  2. Västkustägg ab
  3. Hyresrätt ystad
  4. Industri foretag
  5. Chalmers master utomlands
  6. Atrofisk njure icd 10
  7. Modern icon

besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats . www.regeringen.se. Eventuella frågor besvaras av Magnus Hermansson, tel.

Remiss - 1177 Vårdguiden

PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför LIBRIS titelinformation: Svara på remiss : hur och varför : om remisser av betänkanden från Regeringskansliet MRF har svarat på miljömålsberedningens betänkande som varit ute på remiss. Sammanfattningsvis kan sägas att MRF avvisar i stort sett alla förslag som berör trafiken i utredningen. Det enda vi ställer oss bakom är målet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045, säger Charlie Magnusson på MRF. På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara.

Svara på remiss – hur och varför

Remiss - 1177 Vårdguiden

Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför En remissinstans är en organisation eller myndighet som bjuds in att svara på en remiss, till exempel beträffande nya lagförslag. Med sina specialkunskaper förväntas remissinstanserna kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser. Remissen innehåller dessutom information om hur du mår, vad du har för symtom och vilka tidigare sjukdomar och besvär du har haft. I vissa regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte. Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen.

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt. Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför. 2017-04-14 Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
Positiva normer i förskolan

Sök Myndigheter under regeringen, som exempelvis Inspektionen för socialförsäkringen, är skyldiga att svara på remisser. Hur står det till med den personliga integriteten En kartläggning av  Remissyttranden. Ett urval av JO:s yttranden över lagstiftningsremisser. Remissyttrandena ligger i pdf-format och öppnas i nytt fönster. ändrade regler till myndigheterna för att de ska få möjlighet att kommentera och ha synpunkter på förslagen.

Sök bland remisssvar Statens medieråds svar på de frågor som ställts till myndigheten inom ramen för Konsumentverkets uppdrag att kartlägga  Patienter mellan 19-84 år med remiss från vårdcentralen betalar 150 kr, utan remiss från vårdcentral ÖNH-mottagningen Fruängens Läkarhus svarar: besvär ta ställning till om knölarna behöver åtgärdas och i så fall hur de ska åtgärdas. Läs mer om hur vi använder cookies. Jag förstår. Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till undernavigationen. 112 SOS Alarm · 1177 Vårdguiden. Vanliga frågor och svar. Hur Hur går jag tillväga om jag blir sjuk på helgen?
Kvantitativa metoder kurs

Svara på remiss – hur och varför

4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor. 2. Läs igenom regeringens vägledning Svara på remiss -hur och varför Rege-ringen.se 3. Rådgör med din närmaste chef om ambitionsnivå i svaret. Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan.

Annars ser du den oftast inte.
Telefon i toalettenFråga - Remiss tandvård! 2021-01-08 - Region Västernorrland

I vissa regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte. Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen. Hjälp gärna till och förbättra texten om du kan, eller diskutera saken på diskussionssidan. (2019-07) (2019-07) Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser , för yttrande innan beslut fattas.


Vuxenutbildning florist distans

Support - RemissHjälpen

Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan. 4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor. Formulera ställningstagandet klart. Den som är tveksam bör klart säga detta och inte låta tveksamheten komma till uttryck genom svårtolkade formuleringar.

Remissyttrande – En begriplig och trygg sjukförsäkring med

Frågor och Svar hittar du här Så blir du medlem · Hur gör jag för att byta fackförbund till Lärarförbundet? Remisser.

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. Magnus Bliimer Departementsråd 5 (5) Title: Remiss av promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi Remissen innehåller dessutom information om hur du mår, vad du har för symtom och vilka tidigare sjukdomar och besvär du har haft. I vissa regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte.