Närhet och distans : Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

7129

Virtuellt lärande på distans - Doria

Multimedium (Talbok med text) Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap . Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap ; Utgivning, distribution etc. Kvalitativa forskningsmetoder är centrala i samhällsvetenskapen. I denna praktiskt inriktade bok om kvalita-tiv metod tar författaren upp frågor kring observati När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur åstadkommer man en väl genomförd studie? Boken behandlar frågor om hur man analyserar och tolkar kvalitativa data, och ger läsaren vägledning i hur man strukturerar och skriver en kvali-tativ forskningsrapport.

  1. Pappersmaskin tillverkare
  2. Folksam min bilförsäkring

| Adlibris Närhet och distans –Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap ”börjar man avbryta för att få en ’riktig’ ordningsföljd, blir svarspersonen lätt osäker eller irriterad – och därmed tystare” (s. 86). Innan samtalet ägde rum, blev pedagogerna tillfrågade om de godkände inspelning av samtalet vilket alla pedagogerna godkände. Närhet och distans book. Read reviews from world’s largest community for readers.

Metoder i samhällsvetenskap - Sök Stockholms Stadsbibliotek

”Om generalisering” I Nordisk pedagogik . • Larsson, Staffan (1994).

Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap pdf

Närhet och distans - documen.site

I denna praktiskt inriktade bok om kvalita-tiv metod tar författaren upp frågor kring observation, fältarbete, intervjuer och textanalys.

S. Kvale (olika år) : Den kvalitativa  Qualitative research and evaluation methods. (4th ed.). London: Sage.
Sveriges export till eu

Repstad, Paul (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur.

De teoretiska delar vi angriper i vår uppsats presenteras nedan: • Översiktligt beskriva varumärkesteorier och de teorier som förklarar den varumärkesbyggande processen. 3 Repstad, P, Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1993) Repstad, Pål (1999) Närhet och distans ­ Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap Lund: Studentlitteratur, 150 sidor Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Christensen, Larry, B. (2014) Research Methods, Design, and Analysis Upper Saddle River: Pearson, 540 sidor Kursen behandlar nordistikens bredd och mångfald med utgångspunkt i det egna uppsatsarbetet och studiekamraternas, och rymmer både teoretiska och praktiska moment. Kursen syftar till att medvetandegöra den studerande om samspelet mellan olika vetenskapliga frågeställningar, val av metod och de teoretiska förutsättningarna för skilda grenar inom nordistiken. Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000), Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Alvesson Tolkning och reflexion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.
Forfattarutbildningar

Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap pdf

• … Repstad, Pål (2007) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap Lund: Studentlitteratur Skolverket (2008) Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning … Repstad, Pål (1999). Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Övrigt Därutöver tillkommer aktuella rapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Sida Postadress Högskolan Väst 461 86 Trollhättan Telefon 0520-22 30 oo 0520-22 30 99 Webbadress www.hv.se Utskriven: 11 Lund: Studentlitteratur.

jat/kesu_2011_2016_sv.pdf. av N Velander · 2018 — och i relationen skapas distans mellan sändaren och läsaren av lättlästa texter. Därmed kan Metoden jag använder är Hellspong & Ledins textanalys, där jag använt mig av den en i samhällsvetenskap. Båda texterna Även en språkhandling kan skapa närhet eller distans. göra en kvalitativ studie. Eventuella länkar  Steinar : Den kvalitativa forskningsintervjun ” ( 1997 ) Repstad , P : ” Närhet och distans . Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap ” ( 1988 ) Thompson , Paul  Närhet och distans : Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap bok Pål Repstad pdf.
Foretaget eller fortagetVirtuellt lärande på distans - Doria

Två författare (Repstad & Nilsson 2007) Repstad och Nilsson (2007) menar att en förklaring till detta kan vara… Repstad, P. & Nilsson, B. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Tre författare (Benbow, Walsh & Gill 2001) Benbow, Walsh och Gill (2001) visade också på detta samband… Kvalitativa forskningsmetoder är centrala i samhällsvetenskapen. I denna praktiskt inriktade bok om kvalita-tiv metod tar författaren upp frågor kring observati När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur åstadkommer man en väl genomförd studie? Boken behandlar frågor om hur man analyserar och tolkar kvalitativa data, och ger läsaren vägledning i hur man strukturerar och skriver en kvali-tativ forskningsrapport.


Intagningspoäng gymnasium malmö 2021

Lista med litteratur och andra resurser pdf - Uppsala universitet

Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Samhällsvetenskap; Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna Närhet och distans [Elektronisk resurs] kvalitativa metoder i samhällsvetenskap / Pål Repstad ; översättning: Björn Nilsson. Repstad, Pål Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. Repstad, Pål: Mellom nærhet og distanse (norska) (originaltitel) Publicerad: Enskede : TPB, 2008 Svenska 1 CD-R. Multimedium (Talbok med text) När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur åstadkommer man en väl genomförd studie?

SOU 2006:019 Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka

Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Samhällsvetenskap; Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna Närhet och distans [Elektronisk resurs] kvalitativa metoder i samhällsvetenskap / Pål Repstad ; översättning: Björn Nilsson. Repstad, Pål Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. Repstad, Pål: Mellom nærhet og distanse (norska) (originaltitel) Publicerad: Enskede : TPB, 2008 Svenska 1 CD-R. Multimedium (Talbok med text) När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur åstadkommer man en väl genomförd studie? Boken behandlar frågor om hur man analyserar och tolkar kvalitativa data, och ger läsaren vägledning i hur man strukturerar och skriver en kvali-tativ forskningsrapport.

Närhet och distans [Elektronisk resurs] kvalitativa metoder i samhällsvetenskap / Pål Repstad ; översättning: Björn Nilsson. Repstad, Pål Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. Repstad, Pål: Mellom nærhet og distanse (norska) (originaltitel) Publicerad: Enskede : TPB, 2008 Svenska 1 CD-R. Multimedium (Talbok med text) Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap .