Untitled

2556

Årsredovisning 2012 - BRF Östra Vega

Balanserat resultat. 170 488. 154 707. Årets resultat. -709 807.

  1. Delta in options
  2. Gula personligheter
  3. Gymnasievalet 2021 stockholm
  4. Filippa k jobb
  5. Bankdirektor
  6. Folksam min bilförsäkring
  7. Gammal damsugare
  8. Florist malmö jobb
  9. Min myndighetspost företag
  10. Hjartdal elektro

OBS! Fr.o.m 2014-04-01 upphör avsättningen till den inre reparationsfonden. Fonden är dock kvar , och du kan även fortsättningsvis ta ut  Reparationsfond Inre och yttre reparationsfond saknas (ej en bostadsrättsförening). Nabo Vår ekonomiska förvaltare är Nabo Sickla AB. Kontakt för medlemmar:  stammar, fasader med mera avsätter föreningen pengar till en yttre reparationsfond. Det normala är att föreningen tar ansvar för det yttre underhållet medan  utgått med 53.250:-.

Brf Tallstigen 2 Årsredovisning 2013

Upplåtelseavgifter. 35 296.

Yttre reparationsfond

Årsredovisning 01 RESULTATRÄKNING NOT -011231

60. -604'721. SUMMA FINANSIELLA POSTER. -506'815. -573'438.

ningens yttre reparationsfond. Samma sak under 2014, 2015 och 2016. Nu under 2017 disponeras ytterligare 2,6 miljoner kronor ur den yttre reparationsfonden för att täcka en del av årets underhållskostna-der. På sikt blir konsekvensen av de nya re-dovisningsreglerna nämligen, enligt de som begriper sig på regelverket, att yttre Reservering yttre reparationsfond (tkr) 48 15 0 Saldo yttre reparationsfond (tkr) 63 15 0 Årsavgift bostäder kronor/kvm per balansdagen 661 479 0 Lån kronor per kvm yta 12 698 13 060 0 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förändring i eget kapital Medlems- insatser Fond yttre underhåll Yttre reparationsfond 1 143 690 60 112 690 1 341 800 60 310 800 Fritt eget kapital Balanserat resultat 491 192 632 961 Årets resultat 364 733 855 925 -339 879 293 082 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 33 878 952 7 34 278 952 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 400 000 300 000 Reservering yttre reparationsfond (tkr) 60 48 15 0 Saldo yttre reparationsfond (tkr) 123 63 15 0 Årsavgift bostäder kronor/kvm per balansdagen 661 661 479 0 Lån kronor per kvm yta 12 356 12 698 13 060 0 För definitioner av nygeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förändring i eget kapital Medlems- insatser Reservering yttre reparationsfond (tkr) Saldo yttre reparationsfond (tkr) Årsavgifter bostäder kronor/kvm per balansdagen Lån kronor per kvm yta bostad Driftskostnader kronor per kvm 2019/20 2018/19 19 527 19 535 37 1 839 71 71 482 457 1 000 1 000 7 835 9 898 534 534 287 290 354 364 Reservering yttre reparationsfond Uttag yttre reparationsfond Saldo yttre reparationsfond Lån per kvm yta Kassalikviditet (0/0) Årsavgift bostäder kronor/kvm Förslag till vinstdisposition 2012/13 10 686 587 2 288 687 387 000 1 703 117 3 821 353 720 2011/12 10 667 231 2 741 891 355 000 1 316 117 4 067 237 720 Reservering yttre repartationsfond (tkr) Saldo yttre reparationsfond (tkr) Årsavgift bostäder kr/kvm per balansdagen Lån kr per kvm yta 2014 2 904 -799 21,7 329,7 100 1 367 559 2 432 För definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper.
Poulenc apollinaire

I en del bostadsrättsföreningar sköts en viss del av det inre underhållet av en anställd vaktmästare. Anledningarna är flera men framför allt att regelverket för avsättning till yttre reparationsfond är fullkomligt meningslöst. Reglerna anger att fritt eget kapital ska debiteras (=minskas) och ett belopp på det viset krediteras (=tillföras) den yttre reparationsfonden som utgör en del av bundet eget kapital i föreningen. I bostadsrättsföreningar brukar man tala om två olika typer av reparationsfonder, inre- och yttre reparationsfond. Yttre reparationsfond. Enligt lag skall en del av årsavgiften samlas i en yttre reparationsfond.

Under slutet av 2008 togs en underhållsplan fram för framtida behov. Enligt den  Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond. Fond yttre underhåll. 400 000. Balanserat resultat.
Ny dragkrok besiktning

Yttre reparationsfond

304. Avsättning till reparationsfonden har skett i enlighet med föreningens stadgar. Överföring till fond för yttre underhåll Avsättning yttre reparationsfond. 0. -100'  Föreningens fond för yttre underhåll.

Samma sak under 2014, 2015 och 2016.
Förskott på lön kommunanställd


Underhållsplan Tips för dig som bor i brf eller villa

Fond för yttre Avsättning till yttre reparationsfonden enl stadgarna from 2019 med ett prisbasbelopp. Avsättning för fastighetsunderhåll i yttre reparationsfond har gjorts med 600 000 Den yttre reparationsfonden bokförs enbart i föreningens balansräkning, dvs. Kapitaltillskott; Avsättningar till och uttag ur Inre/yttre reparationsfond; Andelstal; Administrera Upplåtelser/överlåtelser  har belastat den yttre reparationsfonden. Lugnets Sff. Org.nr 716407-9100. 3 (10).


Knapphet kryssord

Brf Pendeluret 4 - Bostadsrättsföreningen Pendeluret 4

64. 64.

Årsredov. noter 18-19 - BRF Thunbergia

Här reder hon ut hur "Fond för yttre underhåll" ska redovisas. till yttre reparationsfond överföres i ny räkning överföres. 496 200. -3 940 008. -3 443 808. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  Kassör Denna investering har belastat vår yttre reparationsfond med kronor Lars Ericson E-post till Lars Ericson Telefon 010- 75.

Föreningen har en yttre reparationsfond. Stadgar Finns för nerladdning längst ner på sidan. Teknisk förvaltning. Föreningens tekniska förvaltning sköts WIAB. Föreningens fond för yttre underhåll. Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag till yttre reparationsfond överföres.